Laden Evenementen
Natuurvereniging Zuidwolde organiseert een basiscursus wilde bijen. Een cursus die vooral ingaat op de diversiteit in levenswijze van bijen en hun relatie met bloemen en planten. Welke natuurlijke omstandigheden hebben bijen nodig? Welke bedreigingen ondervinden zij? En vooral: Hoe kun je je eigen omgeving, je eigen tuin, beter inrichten voor insecten en voor bijen in het bijzonder?
Joop Verburg zal de theorielessen verzorgen. Bij de cursus hoort ook een tweetal praktijklessen in het veld. Mogelijk wordt na de cursus ook een workshop “Insectenhotels bouwen” georganiseerd.
De cursus wordt gegeven aan maximaal 40 deelnemers op 3 maandagavonden 7, 21 en 28 maart 2022 van 19.30 tot 21.30 uur in de Boerhoorn. De twee veldexcursies (voorzien in april en medio juni) worden nader afgesproken met de deelnemers.
Kosten voor de cursus voor leden van NVZ € 30,= en voor niet-leden € 50,=, incl. cursusmateriaal en de verzorging op de cursusavonden en bij de excursies inbegrepen.
Aanmelding kan via info@natuurverenigingzuidwolde.nl.

Deel deze info op social media!