Op dinsdagavond 22 januari hield het nieuwe bestuur van ontmoetingscentrum De Boerhoorn een informatieavond voor gebruikers/huurders, verenigingen, stichtingen e.a. organisaties.

Na de kennismaking vertelde het bestuur waar ze na de bestuursoverdracht van december  jl. mee bezig is gegaan, hoe ze de visie op de toekomst van De Boerhoorn ziet en van het ontmoetingscentrum een financieel gezonde organisatie wil maken. De ontwikkeling van een mogelijk Multifunctionele Accommodatie in Zuidwolde is van belang voor de exploitatie van de voorziening op de langere termijn. Grootschalige aanpassingen aan het gebouw zitten er de komende jaren dan ook niet in.

Verder meedenken
De bestuursleden waren benieuwd wat de wensen en vragen van de aanwezige gebruikers zijn. Ze deden tevens het voorstel om te komen tot een vertegenwoordigende gebruikersgroep die regelmatig met de bestuursleden om tafel kan gaan om mee te blijven denken. Daarnaast zou het mooi zijn als een aantal gebruikers concreet mee wil helpen om ideeën voor nieuwe activiteiten wil uit te werken. Belangstelling kan gemeld worden bij het bestuur, via info@deboerhoorn.nl.

Voor wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen van De Boerhoorn, verschijnt er met regelmaat een digitale nieuwsbrief. Aanmelden hiervoor kan op deze website, onderaan de pagina’s.