Over ontmoetingscentrum De Boerhoorn

De Boerhoorn is een multifunctioneel ontmoetingscentrum in het hartje van Zuidwolde. Goed bereikbaar, toegankelijk voor jong tot oud, voor particulieren, verenigingen en commerciële huurders.

Onze functie: sociaalmaatschappelijk en verbindend

In De Boerhoorn kun je op alle werkdagen tussen 08.30 en 23.00 terecht. Je kunt er elkaar ontmoeten of deelnemen aan activiteiten. Er zijn ruimtes en voorzieningen om te vieren of te gedenken, om te vergaderen en te werken. We hebben een sociaalmaatschappelijke functie en werken daarbij samen met diverse verenigingen, maar ook professionele organisaties als Welzijn De Wolden.

Gastvrij en ondernemend

Er verandert veel in onze maatschappij, ook in Zuidwolde. Mensen zijn meer op zichzelf en meer digitaal. Oog voor elkaar houden en elkaar fysiek ontmoeten blijft volgens ons daarom extra belangrijk. Daarin kan de dorpshuisfunctie een waardevolle rol spelen. Ook door de gelegenheid te bieden voor het houden van workshops, cursussen en vergaderingen. We willen deze functies graag faciliteren en daarmee de lokale infrastructuur van Zuidwolde versterken.

Wij willen een buurtonderneming zijn, een passende omgeving voor mensen met uiteenlopende behoeftes. Een plek voor ontmoeting, ontspanning en overleg:

  • gastvrij
  • vertrouwd
  • flexibel
  • betaalbaar
  • goed bereikbaar

Om ons aanbod af te blijven stemmen op de behoeftes vanuit de samenleving, staan we altijd open voor ideeën en nieuwe kansen.

Hoe wij het beheer en ondernemen in de komende paar jaar invulling geven, is te lezen in ons ondernemingsplan.

Ons team medewerkers

Dé gezichten van De Boerhoorn zijn de 4 vaste medewerkers die werkzaam zijn in het beheer. Zij zijn het aanspreekpunt voor de bezoekers en huurders en verzorgen de dagelijkse werkzaamheden, samen met de vrijwilligers en onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de beheerstichting.
Meer over ons vrijwilligersbeleid en de mogelijkheden om wat voor De Boerhoorn te kunnen doen, lees je op de pagina Werken bij.

Bestuur Stichting Ontmoetingscentrum De Boerhoorn

Ontmoetingscentrum De Boerhoorn is vanaf januari 2019 een zelfstandige organisatie, met een stichting die verantwoordelijk is voor het beheer van de voorziening en het dagelijks onderhoud van het gebouw. Voor die tijd was De Boerhoorn een voorziening die volledig werd gesubsidieerd door de gemeente en onderdeel uitmaakte van stichting Welzijn De Wolden.

De bestuursleden zijn:

Jan Slagter – voorzitter (tel. 06-22483071)
Klaas Geers – penningmeester
Berend Lubbinge – secretaris
Jan van Egten – algemeen bestuurslid

De stichting is door de belastingdienst aangewezen als een ANBI.

De jaarrekening over 2022 is hier te bekijken.

Samenwerking

Medewerkers van Welzijn De Wolden hebben nog steeds hun werkruimtes in De Boerhoorn en organiseren samen met ons activiteiten voor bepaalde groepen zoals ouderen of vrijwilligers. Het bestuur heeft daarnaast regelmatig overleg met gemeente De Wolden, Dorpsbelangen Zuidwolde en andere organisaties waarmee we samenwerken of waarmee samenwerking kansen biedt.

Heb je belangstelling voor een bestuursfunctie? Of denk je dat je op een andere wijze iets kan betekenen voor de Boerhoorn? Neem dan contact met ons op.