Op 17 december is het bestuur van de beheerstichting De Boerhoorn vernieuwd. In het bijzijn van wethouder Jan van ’t Zand, bestuursleden van Dorpsbelangen Zuidwolde, medewerkers, oud-initiatiefgroepleden en leden van de expertgroep droeg bestuursvoorzitter Ina Everts het stokje over aan Jan Slagter, die samen met Machiel Jimmink, Josette van Heijst en Jan van Egten het nieuwe bestuur van de beheerstichting vormt.

Het bestuur heeft gezien het gemeentelijke beleid de opdracht om het ontmoetingscentrum in de komende 3 jaar financieel zelfstandig te laten draaien. Het afgelopen jaar draaiden de kandidaat-bestuursleden al mee. Zo konden ze kennismaken met de medewerkers, vrijwilligers en de bedrijfsvoering die inmiddels losgekoppeld is van ontmoetingscentrum De Havezate in De Wijk. Op 22 januari organiseert het bestuur een eerste kennismakingsavond voor alle huidige gebruikers en huurders.