Privacyverklaring Beheerstichting De Wolde/ stichting Ontmoetingscentrum De Boerhoorn,
adres Oosterweg 14, 7921 GB Zuidwolde, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64733548, hierna te noemen: `De Boerhoorn`.

Om te laten weten dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens zetten wij in deze verklaring uiteen hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel deze gerust per e-mail aan: info@deboerhoorn.nl.

Omgaan met persoonsgegevens

In onderstaande tabel kun je terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van je verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Vaststellen dat je gebruiker/huurder wilt worden of bent van onze voorziening • Naam
• Bedrijfsnaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekening-
nummer
Uitvoering van de overeenkomst Indien je een overeenkomst met ons aangaat, gedurende de looptijd van de overeenkomst (zie Administratie). Indien je geen overeenkomst aangaat, worden jouw gegevens zo snel als mogelijk (uiterlijk binnen 2 maanden) verwijderd. NVT
Administratie • Naam
• Bedrijfsnaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankgegevens
• Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de finan-ciële administratie voor 7 jaar. NVT
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief • Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als je aangemeld bent. • E-marketingtools
Versturen berichten aan derden • Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
Toestemming Zolang als er een relatie is. • Andere sociaal-maatschappe-lijke organisaties, ondernemers, verenigingen, gemeente, fondsen en andere relaties
• Belastingdienst
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
• IP-gegevens
Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. • Websitebeheer-der
• Analytics tools


Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de privacy Verordening.

Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken door jouw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van jouw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt De Boerhoorn jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die De Boerhoorn met je heeft, tenzij De Boerhoorn wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring tref je een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht De Boerhoorn te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens, tenzij wij op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Als je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zullen we deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van ons hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Boerhoorn treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de bevoegde personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Koppelingen naar andere websites

De website kan koppelingen naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren.

Wijziging van het privacybeleid

De Boerhoorn past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zullen we er alles aan doen om je per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of De Boerhoorn een verzoek doet tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke:     secretaris stichting Ontmoetingscentrum De Boerhoorn
E-mail:                          info@deboerhoorn.nl

Klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.